Каква е разликата между аксиален вентилатор и центробежен вентилатор?

2023-04-11

Аксиален вентилатор е такъв, при който извлеченият въздух е принуден да се движи успоредно на вала, около който се въртят лопатките. Центробежните вентилатори извличат въздух под прав ъгъл спрямо входа на вентилатора и въртят въздуха навън към изхода чрез отклонение и центробежна сила.  • QR